Tuesday, July 15, 2008

Penilaian Pembiayaan Melalui Kaedah 5C

Berikut adalah kriteria yang dinilai oleh pihak pembiaya dalam menilai permohonan pembiayaan melalui Kaedah 5C:-

1) Character (Karakter)
- Pengetahuan anda tentang perniagaan anda, pengalaman dan projek-projek lepas
- Kedudukan kewangan anda, rekod pembayaran balik yang lepas, reputasi dan komitmen anda terhadap perniagaan anda
- Gaya pengurusan dan perniagaan seperti konservatif, aggresif, berhemat dll
- Pelan penggantian anda (Succession Plan), usia dan kesihatan

2) Capital (Modal)
- Sumber modal anda, seperti modal sendiri, modal dari keluarga, modal dari pemegang saham
- Kecukupan komitmen kewangan anda dalam perniagaan dalam bentuk Dana Pemegang Saham/ Pemilik, Pendahuluan Pengarah dan Cagaran Pihak Ketiga (Third Party Charge) oleh anda/pemilik

3) Capacity (Kapasiti)
Kapasiti atau keupayaan perniagaan untuk membayar balik pembiayaan/ pinjaman melalui:-
i) Sumber utama yang dihasilkan dari aliran tunai perniagaan itu sendiri yang mencukupi.
ii) Sumber-sumber lain selain daripada perniagaan tersebut.

4) Conditions (Keadaan)
Faktor-faktor luaran yang boleh memberikan kesan secara langsung atau tidak langsung kepada perniagaan anda seperti perundangan, teknologi terkini, globalisasi, pasaran matawang asing, trend sosial masa kini, persekitaran ekonomi perniagaan dll

5) Collateral (Cagaran/Jaminan)
Cagaran dan jaminan yang anda tawarkan untuk memitigasi atau menggantirugi kelemahan-kelemahan yang timbul dari 4 kriteria di atas. Contohnya, cagaran hartanah, mesin dan asset-aset lain, jaminan pemilik/ pengarah, jaminan pihak ketiga, deposit sekuriti dll

No comments: