Thursday, July 3, 2008

Kesesuaian Perniagaan Melalui Penilaian Diri

Secara ringkas penilaian diri bagi menentukan perniagaan yang sesuai:

1) Pengalaman Diri - Berdasarkan pengalaman diraih sepanjang berkerjaya terutamanya.

2) Pengetahuan - Ilmu dimiliki secara formal atau tidak formal.

3) Kemahiran - Skil dimiliki secara semulajadi, dipelajari secara formal atau tidak formal.

4) Kewangan - Keupayaan tunai, aset sedia ada, pinjaman atau usahasama.

5) Kecenderungan/Minat - Yang memangkin kesungguhan, keyakinan dan tanggungjawab.

No comments: